Výklad karet, věštění

Cena: 1000,-/h, termíny dle dohody

Volejte tel. 606 438 155

Osobní věštba: co můžete očekávat?

Díky metodám, které používám, mohu sdělovat klientům informace, které objasňují jejich záležitosti. Je možno udělat jak všeobecný náhled, tak i věštby na konkrétní oblasti života. Každý klient přichází s něčím jiným, dokážu se přizpůsobit dané situaci tak, aby se každý dozvěděl, co potřebuje. Věštba je asi na půl roku až rok dopředu, někdy i na delší časové úseky. Používám kombinaci výkladu tarotových karet, automatické kresby a práce s kyvadlem, dle typu otázky a rovněž dle konkrétní situace. Vždy ke mně přijde informace v takovém rozsahu, který je vhodný a snesitelný pro klienta. Snažím se říkat pravdu, i když se to někdy klientům špatně poslouchá. Výhodou však je, že vesmír v těchto případech většinou i nabídne nějaké řešení. 

V průběhu věštby je možno si zapisovat poznámky. Pokud nakreslím obrázek automatickou kresbou, mohu jej i předat klientovi jako dárek.

Jak s informacemi naložit? Je potřeba si uvědomit, že věštba je jedna věc a to jak s ní klient naloží, již záleží pouze na něm samotném. Pokud se s ní ztotožní, může začít dělat ve svém životě postupné změny, začít plánovat kroky ke svému postupnému vývoji. Další možností je nechat osud volně plynout. Každá životní cesta člověka někam posune. 

Na věštbu doporučuji chodit tak jednou za 3 měsíce až půl roku, nebo podle toho, jak to klient cítí dle svých potřeb. 

Nabízím i možnost věštby po telefonu. 


Témata, možnosti výkladu: na co se můžete zeptat?

Během hodinové věštby se dá udělat základní výklad a rovněž další výklady na různé oblasti života. Doporučuji klientům připravit si nějaké otázky, či témata, která je nejvíce zajímají. Co se týče partnerských výkladů, je dobré znát data narození, případně mít k dispozici fotografii dané osoby.

Celková věštba: základní výklad

Provádí se zejména na začátku výkladu a slouží k celkovému náhledu na situaci klienta, je zde zobrazena minulost, přítomnost ale i náhled do budoucnosti na cca půl roku dopředu, u některých situací i na delší období. Tato věštba slouží k uvědomění si aktuální situace, v jaké se klient nachází, pomůže odhalit silná a slabá místa v životě. Karty v tomto případě dokáží pomoci určit i správný budoucí směr konání. 

Výklad na partnerské vztahy

Tuto věštbu je možno použít samostatně nebo jako součást doplňující věštby po celkové věštbě. Slouží k nahlédnutí do Vašeho partnerského vztahu nebo jakýchkoli jiných vztahů (milenecký, přátelský, rodinný, pracovní). Ukáže pozitiva a silné stránky vztahu, ale i možná úskalí nebo rizika a celkovou perspektivu daného vztahu do budoucna. Hodí se pro dlouhodobé ale i začínající vztahy, kde klient zvažuje, zda se partner pro něj hodí a tudíž zvažuje, zda zde investovat svoji energii. 

Výklad na práci

Tato věštba zobrazí stav Vaší pracovní situace. Ukáže, zda-li je pro Vás Vaše současná práce vhodná a perspektivní, či zda-li již nepřišel čas na změnu. V případě, že zvažujete přijetí nové pracovní nabídky, dá se zjistit, zda-li by to pro Vás bylo skutečně výhodné. Tento výklad se hodí i na zobrazení a vyjasnění různých situací v pracovním životě, které mohou nastat. 

Výklad na studium

Tento výklad je vhodný například při rozhodování ohledně budoucího studia, tj. výběr vhodné školy - kam jít a kam nikoliv, výběr vhodného oboru, smysl studia, další uplatnění apod. 

Výklad na zdraví

Na tento výklad se nejlépe hodí technika automatické kresby, která dokáže zobrazit například oslabené orgány v těle či chyby v životním stylu či bioenergii člověka. Obrázek může naznačit i nějaký problém emočního či psychického charakteru, který může mít přímý vliv na Vaše zdraví. Tento výklad nenahrazuje lékařské vyšetření ani případnou práci léčitelů, ale může poukázat na skryté či zjevné problémy, na které je potřeba se zaměřit. 

Výklad na finance, majetek

Výklad zobrazí, kam směřuje Vaše finanční situace v blízké či vzdálenější budoucnosti. Rovněž se hodí v případě, že zvažujete rekonstrukci či nákup nemovitosti. Karty mohou pomoci se rozhodnout pro jednu z více možností, případně poradit správné načasování apod.  

Výklad na stěhování

Tento výklad je vhodný, pokud zvažujete životní změnu: stěhování. Ukáže nám, zda-li přišel vhodný čas na tuto změnu a také zda-li místo, kam chcete jít, je pro Vás vhodné, případně jaké změny by bylo vhodné na novém místě udělat. Hodí se rovněž pro rozhodování mezi více možnostmi, kam jít, apod. 

Výklad dětem nebo na děti

I dětem je možno vykládat karty, pokud si to samy přejí a mají nějaké otázky, které je skutečně zajímají. Většinou dobře chápou odpovědi a rozumí tomu, co se jim říká, nemají mysl zatíženou předsudky, jsou přímočařejší. Hodí se na témata škola, sport, koníčky, kamarádi, zdraví, budoucnost atd. 

Věštba na děti se hodí například ke zlepšení vzájemných vztahů, otázek kolem vzdělávání, atd. 

Výklad na domácí mazlíčky

Pokud máte pocit, že s Vaším domácím mazlíčkem není něco v pořádku, chová se neobvykle nebo chcete zjistit situaci ohledně jeho emočního stavu, zdraví, apod., můžete se zeptat. Můžete s sebou donést jeho fotografii (i v mobilu). 

Výklad na rozhodování

Tento výklad se hodí, pokud stojíte na nějaké životní křižovatce a neumíte se rozhodnout, kterou cestou se vydat. Výklad Vám ukáže cestu vpřed a pomůže Vám správně se rozhodnout. 

Rozhodování se může týkat nejrůznějších životních oblastí, jako je práce, sport, bydlení, partnerství, apod. 

Další témata jsou dle přání klienta.


Pro koho se výklad hodí?
  • pro ty, co se potřebují ve svém životě zorientovat
  • pro ty, co chtějí lehce nasměrovat
  • pro ty, co se potřebují rozhodnout
  • pro ty, co se chystají do něčeho jít a nejsou si jisti
  • pro ty, co řeší otázky ve vztahu
  • pro ty, co jsou ochotni s pomocí karet převzít zodpovědnost za svoji budoucnost
  • pro všechny, kteří cítí, že bych jim mohla pomoci
Jak výklad probíhá?  

Objednáte se na konkrétní den a hodinu a tehdy přijdete. V průběhu věštby si můžete dělat poznámky. Můžete mít i připravené otázky. Na začátku věštby zjišťuji proč klient přišel, a podle témat, která jej zajímají, rozvrhnu věštbu tak, abychom zvládli probrat všechna témata do stanoveného času, nejčastěji do jedné hodiny. Pokud si to klient přeje, je možné si připlatit další půlhodinu či hodinu v případě, že mám časovou rezervu.

Máte-li zájem, zavolejte na tel. č. 606 438 155 a domluvíme se na termínu. Můžete poslat i sms, eventuálně psát na email: kartarkabrno@seznam.cz s uvedením Vašeho tel.č. 

Pro další případné dotazy volejte nebo pište, ráda Vám odpovím.

Termíny dle dohody, i o víkendech.